Anunț Concesiune – dată limită de depunere a ofertelor : 14.03.2022, ora 10:00

Documentația pentru atribuirea contractului de servicii sanitar – veterinare este alcătuită din următoarele secțiuni:

Secțiunea I – Instrucțiunile către ofertanți; Sectiunea I – Instructiuni pentru ofertanti

Secțiunea II – Anunțul de concesionare; Sectiunea II – Anunt de concesiune

Secțiunea III – Caietul de sarcini – Servicii sanitar – veterinare Sectiunea III – Caiet de sarcini Concesiuni – 13 loturi

Secțiunea IV – Contractul de concesiune; Sectiunea IV – Contractul de concesiune

Secțiunea V – Formularele; Sectiunea V – Formulare.

Procedura operationala servicii veterinare concesiuni;Anexe -Formulare