Anunț concesiune nr. 4169 din 27.03.2023, data limită de depunere a ofertelor 10.04.2023 ora 10:00

Procedura operationala servicii veterinare concesiuniAnexe -Formulare

Sectiunea I – Instructiuni pentru ofertanti

Sectiunea II – Anunt de concesiune

Sectiunea III – Caiet de sarcini

Sectiunea IV – Contractul de concesiune

Sectiunea V – Formulare