Anunț concesiune nr. 7798/18.04.2022, dată limită de depunere a ofertelor 02.05.2022, ora 12:00

Sectiunea I – Instructiuni pentru ofertanti

Sectiunea II – Anunt de concesiune

Sectiunea III – Caiet de sarcini concesiuni

Sectiunea IV – Contractul de concesiune

Sectiunea V – Formulare

Procedura operationala servicii veterinare concesiuni

Anexe -Formulare