Anunț concesiune

D.S.V.S.A.  Braila organizează procedura pentru atribuirea contractelor de concesiune pentru serviciile prevăzute la art. 15 alin. (2) și (7) din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru:

Lot 1  Circumscripția Sanitară Veterinară Braila

Lot 2  Circumscripția Sanitară Veterinară Ianca

Lot 3  Circumscripția Sanitară Veterinară Salcia-Tudor

Lot 4  Circumscripția Sanitară Veterinară Gropeni

Atașăm mai jos procedura operațională proprie și documentele concesiunii:

Procedura proprie de achiziție publică de servicii prevăzute la art. 15 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, respectiv pentru efectuarea în exploataţiile nonprofesionale a unor activităţi sanitar-veterinare cuprinse în programul acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, precum şi a altor acţiuni prevăzute în alte programe naţionale.

 

Documentația pentru atribuirea contractului de servicii sanitar – veterinare este alcătuită din următoarele secțiuni:

Secțiunea I – Instrucțiunile către ofertanți; 

Secțiunea II – Anunțul de concesionare; 

Secțiunea III – Caietul de sarcini – Servicii sanitar – veterinare;

Secțiunea IV – Contractul de concesiune; 

Secțiunea V – Formularele.                                                           

 

 

Caiet de sarcini

Documentatie de atribuire CONCESIUNI

 Procedura operationala servicii veterinare concesiuni; Anexe -Formulare