Anunț concurs publicat în data de 17.03.2023 modificat cu data organizării desfășurării concursului conf. art. 18, alin.5 din HG 1336/2022

Anunț concurs pentru ocupare posturi contractuale de execuție vacante

FORMULAR-DE-INSCRIERE-2-CONTRACTUALI 2023

ADEVERINTA-VECHIME-CONTRACTUALI-1