Anunț de concesiune nr. 12328 din 27.0.2022, dată limită de depunere a ofertelor 08.07.2022, ora 09:00

Sectiunea-I-Instructiuni-pentru-ofertanti

Sectiunea II – Anunt de concesiune – semnat

Sectiunea- III – Caiet de sarcini

Sectiunea-IV-Contractul-de-concesiune

Sectiunea-V-Formulare9.

Procedura operationala servicii veterinare concesiuni

Anexe -Formulare