Anunț de concesiune nr. 9415, dată limită de depunere a ofertelor 23.05.2022, ora 12:00

Sectiunea I – Instructiuni pentru ofertanti

Sectiunea II – Anunt de concesiune

Sectiunea III – Caiet de sarcini

Sectiunea IV – Contractul de concesiune

Sectiunea V – Formulare

Procedura operationala servicii veterinare concesiuni Anexe -Formulare