ANUNT PUBLICITAR SERVICII DE PAZA SI PROTECTIE -2021

 Anunţ D.S.V.S.A Brăila : Se solicită oferte de prestari servicii pentru asigurarea pazei şi protecţiei obiectivelor împotriva efracţiei cod CPV 79713000-5

Denumirea autoritatii contractante : Directia Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Braila

Adresa: Str. Calea Galati, nr. 344, Braila

Tel.:  0239-610689; Fax: 0239-610691

E-mail: office-braila@ansvsa.roWebsite: www.braila.dsvsa.ro

Caietul de sarcini face parte integranta din documentaţia de elaborare şi prezentare a ofertei şi constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnica. Caietul de sarcini conţine, in mod obligatoriu, specificaţii tehnice.

In acest scop propunerea tehnică va conţine, in funcţie de cerinţele prevăzute in Fişa de date a achiziţiei, un comentariu, articol cu articol, al specificaţiilor tehnice conţinute in Caietul de sarcini, prin care sa se demonstreze corespondenta propunerii tehnice cu specificaţiile respective.

 

Caiet de sarcini paza si protectie

Formulare-la-caietul-de-sarcini-Pază-şi-Protecţie

contract-paza-si-protectie 2021