Contact medici veterinari oficiali

anunturi

 

Medicii veterinari oficiali cu atribuții de certificare a statusului de sănătate a animalelor
Medicii veterinari oficiali din cadrul Circumscripţiilor Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Oficiale - CSVSAO
Medicii veterinari oficiali cu atribuţii în completarea certificatelor ce însoţesc loturile de animale vii la exportul în ţările terţe UE
  1. Dr. Frigioiu Dragos – frigioiu.dragos-br@ansvsa.ro
  2. Dr. Budur Daniel –  budur.daniel-br@ansvsa.ro
  3. Dr. Balan Daniel – balan.daniel-br@ansvsa.ro
Medicii veterinari oficiali de liberă practică abilitaţi cu activitatea de identificare şi înregistrare a animalelor