Examen de promovare in clasa al functionarilor publici – 11.09.2019 proba scrisa

Directia Sanitara Veterinara si Pentru Siguranta Alimentelor Braila

 

Nr.   32036      din 28 august 2019

 

ANUNŢ

 

Examen de promovare in clasa al functionarilor publici din cadrul Directiei Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor  Braila

 

Avand in vedere prevederile:

 

  •   art. 480,481,618 din OUG 57/2019-privind Codul Administrativ;
  • art. 144 alin(4) din HG nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici actualizata ;

Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Braila anunta examen de promovare in clasa a functionarilor publici care au absolvit o forma de invatamant superior de lunga durata,studii universitare de licenta sau o forma de invatament superior de scurta durata,in specialitatea in care isi desfasoara activitatea.

 

– proba scrisa la examenul de promovare în clasa pentru funcţionarii publici din cadrul DSVSA Braila se va sustine in data de 11 septembrie 2019 ;

 

In conformitate cu prevederile art.481 din OG nr.57/2019 privind Codul administrativ, pentru a participa la examenul de promovare în clasă, funcţionarul public trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
a) să dobândească, ulterior intrării în corpul funcţionarilor publici, o diplomă de studii de nivel superior, în specialitatea în care îşi desfăşoară activitatea sau într-un domeniu considerat util pentru desfăşurarea activităţii de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice;
b) să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentului cod;

Pentru înscriere persoanele interesate trebuie să depună la Compartimentul  Resurse Umane:
– cerere de înscriere însoţită de diploma de licenţă, respectiv diploma de absolvire sau, după caz, adeverinţa care să ateste absolvirea studiilor

Bibliografia, cererea de înscriere şi alte informaţii suplimentare se pot obţine de la compartimentul  Juridic si Resurse Umane din cadrul DSVSA Braila.

Termenul de depunere este: 04.09.2019

 

 

BIBLIOGRAFIE

 

Pentru promovare in clasa functie publica (economist)

  1. Legea nr.82/1991, republicata, cu modificarile si complatarile ulterioara, a contabilitatii;
  2. Legea nr. 500/2002, actualizata, privind finantelor publice;
  3. OMFP nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale, cu modificarile si completarile ulterioare;
  4. OMFP nr.2021/2013 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii publice,Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin OMFP nr.1917/2005;
  5. Ordin MFP. nr. 2861/2009, pentru aprobarea Normelor privind organizarea efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii;
  6. Ordin MFP. nr. 2634/2015 privind documentele financiar contabile;
  7. Constitutia romaniei, republicata;
  8. O.U.G. nr.57/2019, Codul Administrativ