Examen de promovare in grad profesional al functionarilor publici – 27.09.2019 proba scrisa

Directia Sanitara Veterinara si Pentru Siguranta Alimentelor Braila

 Nr.     32035      din 28 august 2019

 

ANUNŢ

 

 

              Examen de promovare in grad profesional al functionarilor publici din cadrul Directiei Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor Braila

 

Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor ,cu sediul in Braila,Calea Galati,nr.344  organizează în data de 27.09.2019 , ora 10.00 – proba scrisă, şi 30.09.2019, ora 10.00 – interviu examen de promovare în grad profesional pentru funcționarii publici din cadrul D.S.V.S.A Braila.

                      Dosarul de examen se depune de catre candidați în termen de 20 de zile de la publicarea anunțului la compartimentul resurse umane din cadrul DSVSA Braila și conține în mod obligatoriu:

  1. adeverință eliberată de compartimentul resurse umane in vederea atestarii vechimii in gradul profesional din care se promoveaza;
  2. copii după rapoartele de evaluare a performanțelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;
  3. formular de înscriere prevăzut în anexa nr.3 din H.G. 611/2008.

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE

PENTRU EXAMENUL  DE  PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL AL FUNCȚIONARILOR PUBLICI DIN CADRUL  SERVICIULUI L.S.V.S.A- – COMPARTIMENT SIGURANTA ALIMENTELOR

 

  1. O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ;-TITLUL II-Statutul functionarilor publici
  2. Constituția României.
  3. Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor alimentare
  4. Regulamentul (CE) nr. 1169/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2011 privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare
  5. Ordinul ANSVSA nr.13/2005 (* actualizat )-privind aprobarea Normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor ce stabileste regulile pentru prelevare de probe de produse de origine animala pentru examenul de laborator.
  6. Decizia CE 657 din 14 august 2002 de stabilire a normelor de aplicare a Directivei 96/23/CE a Consiliului privind funcționarea metodelor de analiză și interpretarea rezultatelor.

DIRECTOR EXECUTIV

Dr.Dragan Gicu

Doctor in medicina veterinara