Măsuri de prevenire apariție gripa aviara la păsările din sectorul particular și industrial.

     COMUNICAT DE PRESĂ

În contextual epidemiologic creat ca urmare a confirmării unui focar de de gripă aviară, la păsări sălbatice, în România, precum și evoluției acestie boli la nivelul altor state europene, DSVSA Brăila a adoptat următoarele măsuri menite să prevină apariția bolii la păsările din sectorul particular și industrial, după cum urmează:

 1. Au fost notificate toate unitățile administrativ teritoriale și medicii veterinari de liberă practică cu privire la înștiințarea cetățenilor asupra adoptarii urmatoarelor măsuri:
 • obligativității de a ține păsările de curte închise , fără posibilitatea de a lua contact cu păsări sălbatice, cu interzicerea accesului palmipedelor la luciu de apă
 • Separarea în cadrul gospodăriei, în măsura posibilităților, a palmipedelor de galinacee
 • Interzicerea creșterii păsărilor domestice în aer liber, iar când acest lucru nu este posibil, hrănirea și adăparea păsărilor se va realiza într-o zonă acoperită la care nu pot avea acces păsările sălbatice
 • Limitarea accesului mai multor persoane în zona de creștere a păsărilor
 • Obligativitatea notificării medicului veterinar de liberă practică împuternicit, a medicului veterinar oficial și DSVSA Brăila, despre orice suspiciune de boală. Mortalitate la păsările deținute
 • Au fost difuzate materiale informative ce vor fi afișate la sediul A.T.-urilor și în punctele de acces al cetățenilor ( dispensare medicale umane, veterinare, magazine alimentare, etc.)
 1. La nivelul exploatațiilor comerciale s-a dispus înăsprirea măsurilor de biosecuritate, identificarea punctelor critice cu risc crescut, în special în ceea ce privește posibilii vectori ai virusului influenței aviare iar situația mortalităților va fi monitorizată de DSVSA Brăila prin solicitarea unei raportări săptămânale.
 2. În situația deținerii de informații cu privire la cazuri de îmbolnăvire sau moarte la păsările domestice sau sălbatice, cetățenii vor anunța de urgență DSVSA Brăila
 3. Administratorii fondurilor de vânătoare nu vor elibera vânatul cu pene, ținut în captivitate, fără acordul autorității veterinare competente
 4. Vânătorii sau persoanele care vor manipula păsări vânate, vor evita contactul cu păsările domestic

Până la momentul de față pe teritoriul județului Brăila nu a fost înregistrat nici un caz de influență aviară.

 

DIRECTOR EXECUTIV,

Dr. Marian ARSENE

Doctor în medicină veterinară

 

Întocmit,

Consilier comunicare externă

Dr. Dragoș FRIGIOIU