Rezultat interviu la concursul pentru ocuparea pe durata determinata a unor posturi vacante – 24.07.2019

DIRECTIA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR BRAILA    

Nr  .30473/30.07.2019

 

 

REZULTATUL

Interviului -la concursul  organizat in data de 24 iulie  2019 pentru ocuparea ocuparea pe durata determinata (pana la 31.12.2019) a  urmatoarelor posturi vacante:

 

 

-pentru ocuparea  posturilor vacante de MEDIC VETERINAR GRADUL I in baza Ordinului 64/2007 cu modificarile si completarile ulterioare

-3 posturi s-a obtinut urmatorul rezultat:

 

Nr.

crt.

CANDIDAT Punctajul probei interviu Rezultatul probei interviu
1. 9129/08.07.2019

 

75 puncte ADMIS
2. 9393/11.07.2019 86 puncte

 

ADMIS
3. 9690/15.07.2019

 

19 puncte RESPINS
4.  9740/16.07.2019 52 puncte

 

ADMIS

 

     

  – pentru ocuparea  posturilor vacante in numar de 1(UN) POST MEDIC VETERINAR GRADUL II in baza Ordinului 64/2007 cu modificarile si completarile ulterioare

s-a obtinut urmatorul rezultat:

 

Nr.

crt.

CANDIDAT Punctajul probei interviu Rezultatul probei interviu
1. 9503/12.07.2019 73 puncte

 

ADMIS

 

     – pentru ocuparea  posturilor vacante in numar de 4 (PATRU) POSTURI INGINER,GRADUL I- in baza Ordinului 64/2007 cu modificarile si completarile ulterioare s-a obtinut urmatorul rezultat:

 

Nr.

crt.

Nr si data dosar inregistrat la DSVSA Braila Punctajul probei interviu Rezultatul probei interviu
1. 9211/08.07.2019

 

 

75 puncte ADMIS
2. 9309/09.07.2019

 

80 puncte

 

 

ADMIS

 

3. 9252/09.07.2019

 

80 puncte

 

ADMIS

 

   – pentru ocuparea  posturilor vacante in numar de 2(DOUA) POSTURI INGINER,GRADUL II- in baza Ordinului 64/2007 cu modificarile si completarile ulterioare s-a obtinut urmatorul rezultat:

 

Nr.

crt.

CANDIDAT Punctajul probei interviu Rezultatul probei interviu
1. 9092/05.07.2019

 

ABSENT
2.  9534/12.07.2019 65  puncte

 

ADMIS
3. 9601/15.07.2019 81 puncte

 

ADMIS

 

 

-pentru ocuparea posturilor vacante in numar de 4(PATRU) POSTURI de INGINER,GRADUL I, -in baza Ordinului 113/2008 cu modificarile si completarile ulterioare-,s-a obtinut urmatorul rezultat:

Nr.

crt.

CANDIDAT Punctajul probei interviu Rezultatul probei interviu
1. 8962/04.07.2019 86 puncte

 

ADMIS
2. 8961/04.07.2019 81 puncte ADMIS

 

3. 9253/09.07.2019 81 puncte

 

ADMIS
4. 9396/11.07.2019 86 puncte ADMIS

 

 

pentru ocuparea  posturilor vacante in numar de 1(UN) POST SUBINGINER,GRADUL I- in baza Ordinului 64/2007 cu modificarile si completarile ulterioare s-a obtinut urmatorul rezultat:

Nr.

crt.

CANDIDAT Punctajul probei interviu Rezultatul probei interviu
1. 9057/05.07.2019 80 puncte

 

ADMIS

 

Afisat în data de 30 iulie 2019, ora 09,00

 

Cu drept de contestatie in 24 ore de la afisare.


Secretar comisie concurs-Ec.Mures Violeta