Rezultat proba interviu la concursul pentru ocuparea pe durata determinata a 18 posturi de asistent veterinar – proba scrisa 22.07.2019

DIRECTIA SANITARA VETERINARA

SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

                        BRAILA    

Nr  30259/24.07.2019

  

 

 

REZULTATUL

Interviu la concursul  organizat in data de 22 iulie  2019 pentru ocuparea  pe durata determinata (pana la 31.12.2019) a  urmatoarelor posturi vacante:

                 -18(optsprezece) posturi de asistent veterinar ,treapta  I

in conformitate cu prevederile art.7 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011(^actualizată*) si Ordinul presedintelui ANSVSA  nr. 64 din 8 martie 2007 (*actualizat*) pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de control oficial sanitar-veterinar efectuat de către personalul de specialitate în unităţile care produc alimente de origine animală

 

Nr.

crt.

CANDIDAT Punctaj proba interviu Rezultatul probei interviu
1. 8911/03.07.2019 77,33 puncte ADMIS
2.                  8896/03.07.2019

 

80 puncte ADMIS
3. 8900/03.07.2019  79,33 puncte ADMIS
4. 8997/04.07.2019 60,66 puncte ADMIS
5. 8946/04.07.2019 69 puncte ADMIS
6. . 8938/04.07.2019 62 puncte ADMIS
7. 9061/05.07.2019 79 puncte ADMIS
8. 9043/05.07.2019 81 puncte ADMIS
9. 9195/08.07.2019 64 puncte ADMIS
10. 9201/08.07.2019 61 puncte ADMIS
11. 9308/09.07.2019 63 puncte ADMIS
12. 9301/09.07.2019 67  puncte ADMIS
13. 9294/09.07.2019 79 puncte ADMIS
14. 9242/09.07.2019 82  puncte ADMIS
15. 9392/10.07.2019 83 puncte ADMIS
16. 9429/11.07.2019 74,66 puncte ADMIS
17. 9433/11.07.2019   81 puncte ADMIS
18. 9528/12.07.2019 72 puncte ADMIS

 

      Afisat în data de 24 iulie 2019, ora 16,30

 

Eventualele contestatii se depun conform HG 284/20011,actualizata in teremn de 24 ore de la afisare.

  

 Secretar comisie concurs

Ec. Mures Violeta