Rezultat proba interviu la concursul pentru ocuparea pe perioada determinata a unor posturi vacante – 27.11.2019 proba scrisa

DIRECTIA SANITARA VETERINARA

SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

                        BRAILA    

Nr  36991 din 29 noiembrie 2019

 

REZULTATUL

Probei interviu-la concursul  organizat in data de 27 noiembrie   2019 pentru ocuparea ocuparea pe durata determinata (pana la 31.12.2019) a  urmatoarelor posturi vacante in baza Ordinului 64/2007 cu modificarile si completarile ulterioar

 

                  -pentru ocuparea  posturilor vacante de MEDIC VETERINAR GRADUL I , -2 (doua)  posturi s-a obtinut urmatorul rezultat:

 

Nr.

crt.

CANDIDAT Punctajul probei interviu Rezultatul probei interviu
1. 35759/06.11.2019

 

 

100 puncte

 

ADMIS
2. 36109/14.11.2019

 

96,66 puncte ADMIS

      

  – pentru ocuparea  posturilor vacante in numar de 1(UN) POST MEDIC VETERINAR GRADUL III –s-a obtinut urmatorul rezultat:

 

Nr.

crt.

CANDIDAT Punctajul probei interviu Rezultatul probei interviu
1. 35852/08.11.2019 100 puncte

 

ADMIS

 

 

  – pentru ocuparea  posturilor vacante in numar de 1(un) post SUBINGINER,GRADUL I- s-a obtinut urmatorul rezultat:

 

Nr.

crt.

CANDIDAT Punctajul probei interviu Rezultatul probei interviu
1. 36064/13.11.2019

 

100 puncte ADMIS

 

pentru ocuparea  posturilor vacante in numar de 1(UN) POST ASISTENT VETERINAR -TREAPTA I- s-a obtinut urmatorul rezultat:

 

Nr.

crt.

CANDIDAT Punctajul probei interviu Rezultatul probei interviu
1. 36489/19.11.2019 96,66 puncte

 

ADMIS

 

  

     Afisat în data de 29 noiembrie 2019, ora  13,00.

 

            Conform art.31 din Hotararea de Guvern nr.286 /2011,actualizata contestatiile se pot depune în termen de 24 de ore de la data afisãrii rezultatelor,respectiv pana la adata de 2 decembrie 2019,ora 13,00.

           

                                                           

 

    Secretar comisie concurs-Ec.Mures Violeta