Rezultat proba scrisa la concursul pentru ocuparea pe durata determinata a 18 posturi de asistent veterinar – proba scrisa 22.07.2019

DIRECTIA SANITARA VETERINARA

SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

                        BRAILA    

Nr  .30134/22.07.2019

 

 

REZULTATUL

la proba scrisa la concursul  organizat in data de 22 iulie  2019 pentru ocuparea  pe durata determinata (pana la 31.12.2019) a  urmatoarelor posturi vacante:

                 -18(optsprezece) posturi de asistent veterinar ,treapta  I

in conformitate cu prevederile art.7 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011(^actualizată*) si Ordinul presedintelui ANSVSA  nr. 64 din 8 martie 2007 (*actualizat*) pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de control oficial sanitar-veterinar efectuat de către personalul de specialitate în unităţile care produc alimente de origine animală

 

Nr.

crt.

CANDIDAT Punctaj proba scrisa Rezultatul probei scrise
1. 8911/03.07.2019 100 puncte ADMIS
2. 8896/03.07.2019 100 puncte ADMIS
3. 8900/03.07.2019 80 puncte ADMIS
4. 8997/04.07.2019 100 puncte ADMIS
5. 8946/04.07.2019 100 puncte ADMIS
6.  8938/04.07.2019 100 puncte ADMIS
7. 9061/05.07.2019 100 puncte ADMIS
8. 9043/05.07.2019 100 puncte ADMIS
9. 9195/08.07.2019 100 puncte ADMIS
10. 9201/08.07.2019 100 puncte ADMIS
11. 9308/09.07.2019 100 puncte ADMIS
12. 9301/09.07.2019 100 puncte ADMIS
13. 9294/09.07.2019 90 puncte ADMIS
14. 9242/09.07.2019 100 puncte ADMIS
15. 9392/10.07.2019 100 puncte ADMIS
16. 9429/11.07.2019 60 puncte ADMIS
17. 9409/11.07.2019 30 puncte RESPINS
18. 9433/11.07.2019 80 puncte ADMIS
19. 9528/12.07.2019 100 puncte ADMIS

 

      Afisat în data de 22 iulie 2019, ora 13,00.

 

       Contestatiile se pot depune  conform prevederilor art.31 din Hotararea de Guvern nr.286/2011 cu modificarile si compleataile ulterioare pana la data de 23 iulie 2019, ora 13,00.

 

Interviul se va sustine in data de 24 iulie 2019,ora 14,30

 

 

Secretar comisie concurs

Ec. Mures Violeta