ULMU PPA

27.09.2023

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ

CU PRIVIRE LA SITUAȚIA EPIDEMIOLOGICĂ SUB ASPECTUL EVOLUȚIEI PESTEI PORCINE AFRICANE ÎN JUDEȚUL BRĂILA

 

Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Brăila, face cunoscut faptul că în data de 22.09.2023,în baza buletinului de analiză emis de Laboratorul sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor județean Brăila a fost declarată suspiciunea de evoluție a 2 focare de pestă porcină africană la 2 exploatații comerciale de creștere și îngrășare a porcilor situate în localitatea Ulmu.

Potrivit procedurii din Manualul operațional de prevenire și combatere a pestei porcine africane, au fost expediate probe la Institutul de Diagnostic pentru Sănătate Animală (IDSA București), cu statut de institut de referință, în vederea confirmării/infirmării bolii. În urma analizelor de laborator rezultatul a fost pozitiv, boala fiind confirmată prin emiterea buletinului de analiză în data de 23.09.2023.

Urmare a acestui fapt a fost activat prin ordin de prefect Centrul Local de Combatere Boli, pentru stabilirea strategiei de lichidare a focarelor de boală. Astfel au fost aprobate prin ordine de prefect planurile de măsuri atât la suspiciune cât și la confirmarea bolii, de constituire a echipei de evaluare a efectivelor de porcine afectate și a fost emisă decizia de ucidere în vederea lichidării focarelor.

Precizăm că ambele focare de pestă porcină africană au fost declarate la o exploatație comercială de creștere și îngrășare a porcilor, cu efective de porcine din categoria tineret la îngrășat în număr de 1598 capete porcine la o fermă și 1679 capete porcine la cea de a doua fermă.

Pentru lichidarea focarelor, potrivit legislației sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor în vigoare a fost aleasă ca metodă de ucidere a porcilor, metoda gazării cu CO2, acțiune desfășurată în data de 26 și 27.09.2023 urmată de neutralizarea cadavrelor  prin metoda alternativă prin îngropare.

Urmare a acestei situații , DSVSA Brăila a stabilit o zonă de restricții pe o rază de 3 km. și o zonă de supraveghere pe o rază de 10 km. de la focar , restricții constând în interzicerea mișcării animalelor din exploatații comerciale și din gospodăriile populației, până la stingerea focarelor de boală, efectuarea catagrafiei gospodăriilor cu efective de porcine și înștiințarea proprietarilor referitor la restricțiile temporare impuse.

Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Brăila monitorizează în permanență circulația animalelor, în special al suinelor, atât din exploatații comerciale cât și din gospodăriile non profesionale, prin medicii veterinari de liberă practică din comune și medicii veterinar oficiali prin acțiuni de controale în exploatații și controale în trafic la mijloacele de transport animale vii.

Pe această cale solicităm tuturor proprietarilor de animale să anunțe de urgență medicul veterinar de liberă practică sau D.S.V.S.A Brăila, în situația apariției oricărei suspiciuni de boală la animalele deținute, precum și înștiințarea medicului veterinar de liberă practică de orice eveniment cu privire la achiziția de noi animale, vânzare de animale, naștere de animale, pentru identificarea acestora, înregistrarea lor în baza de date pe codul de exploatație al proprietarului și pentru eliberarea de documente de mișcare în conformitate cu prevederile legale.

 

Director Executiv,

Dr. Marian ARSENE

Doctor în medicină veterinară

 

 

ULMU PPA