Anunț concesiune nr. 6095/28.03.2022, pentru Lot 1 CSV Ianca și Lot 2 CSV Gropeni, dată limită de depunere a ofertelor 11.04.2022, ora 10:00

Sectiunea-I-Instructiuni-pentru-ofertanti

Sectiunea-II-Anunt-de-concesiune Ianca si Gropeni

Sectiunea-III-Caiet-de-sarcini

Sectiunea-IV-Contractul-de-concesiune

Sectiunea-V-Formulare

9.-Procedura-operationala-servicii-veterinare-concesiuni

Sectiunea-III-Caiet de sarcini REVIZUIT