Informare privind acţiunile de supraveghere sanitară veterinară care vor fi întreprinse în perioada premergătoare şi în timpul sărbătorilor pascale din anul 2022, în domeniul igienei şi sănătăţii publice sanitare veterinare de către Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Brăila

Informare

privind acţiunile de supraveghere sanitară veterinară care vor fi întreprinse în perioada premergătoare şi în timpul sărbătorilor pascale din anul 2022, în domeniul igienei şi sănătăţii publice sanitare veterinare

de către Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Brăila

 

În scopul prevenirii apariţiei toxiinfecţiilor alimentare în perioada premergătoare şi în timpul sărbătorilor pascale, respectiv 21.03 – 22.04.2022 (sărbătorile pascale catolice şi ortodoxe) când, în mod tradiţional, consumul unor cantităţi de alimente de origine animală creşte, considerăm necesară dispunerea unor măsuri specifice, precum şi intensificarea controalelor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor în vederea verificării condiţiilor de igienă în care sunt produse, depozitate, transportate şi valorificate carnea de miel şi ouăle destinate consumului uman, precum şi alte alimente de origine animală şi nonanimală.

În acest sens, DSVSA Brăila va dispune următoarele acţiuni:

 • Acţiunile tehnico-administrative:
 • Asigurarea permanenţei la sediul DSVSA Brăila, CSVSAO Brăila şi CSVSAOficiale, inclusiv în zilele de sâmbătă şi duminică, cu afişarea programului de lucru, a numelui medicului veterinar responsabil şi numărul de telefon la care consumatorii pot sesiza orice aspect privind nerespectarea normelor sanitare veterinare;
 • Asigurarea necesarului de personal sanitar veterinar în vederea efectuării expertizei cărnii în toate pieţele agroalimentare şi în locurile special amenajate în care vor fi valorificate carnea şi celelalte produse de origine animală, inclusiv în zilele de sâmbătă şi duminică;
 • Asigurarea permanenţei cu personalul sanitar veterinar pentru efectuarea controlului oficial în unităţile care produc, prelucrează, depozitează, comercializează produse de origine animală şi nonanimală precum şi pentru verificarea modului în care sunt respectate condiţiile sanitare veterinare din toate târgurile de animale din judeţ şi din toate pieţele agroalimentare autorizate.
 • Acţiunile care se vor întreprinde de către DSVSA Brăila pentru produsele de origine animală :

    1.Comercializarea mieilor vii  – mieii vii se pot comercializa în locuri special amenajate, însoţiţi de :

 • Certificat sanitar veterinar pentru transportul animalelor vii
 • Formular de miscare F2.

Ambele documente se eliberează de către medicul veterinar de liberă practică din localitatea  din care provin animalele.

Obligatoriu, mieii vii vor fi individualizaţi (cu crotalie dublă din care una cu microcip).

Mieii vii se vor putea comercializa şi la abatoarele autorizate sanitar veterinar pentru această activitate.În acest caz, mieii trebuie să fie însoţiţi de Certificat sanitar veterinar pentru transportul animalelor vii, Formular de mişcare F2 (pentru mieii proveniţi din gospodăriile populaţiei), Document de mişcare a animalelor vii (pentru mieii proveniţi din exploataţii profesionale) şi informaţii lanţ alimentar.

Având în vedere situaţia epidemiologică la nivel naţional privind pesta porcină africană (PPA), este obligatorie respectarea cu stricteţe a condiţiilor de biosecuritate privind mişcarea mieilor.

În acest sens, în zonele de restricţie, consecutive unui focar de pestă porcină africană la porcii domestici, mişcarea mieilor destinaţi sacrificării se va face cu respectare prevederilor Directivei CE nr.60/2002, astfel:

 • În zona de protecţie: “nici o altă specie de animal domestic nu poate pătrunde în exploataţie, nici nu poate ieşi din aceasta fără autorizarea autorităţii competente”
 • În zona de supraveghere: “nici o altă specie de animal domestic nu poate pătrunde sau ieşi din exploataţie fără autorizarea autorităţii competente în următoarele şapte zile de la stabilirea zonei”.

De asemenea, tot în acest sens, reprezentanţii DSVSA Brăila vor desfăşura controale oficiale în trafic, în echipe mixte cu reprezentanţi ai IPJ Brăila, în perioada 21.04 – 22.04.2022, asupra mijloacelor auto utilizate pentru transportul porcinelor vii precum şi asupra mijloacelor auto proprietate personală, pentru verificarea mişcării porcinelor vii provenite din gospodăriile populaţiei şi a cărnii proaspete de porc, a cărnii tocate, a cărnii preparate şi a produselor din carne de porc destinate consumului propriu, obţinute de la porcii vii proveniţi din gospodăriile populaţiei.

 

2.Comercializarea mieilor sacrificaţi

Conform prevederilor transmise de ANSVSA referitoare la implementarea legislaţiei sanitare veterinare care stabileşte regulile generale şi specifice de igienă aplicabile sacrificărilor de ovine (tineretului ovin – miei) în perioada sărbătorilor pascale 2020, tineretul ovin(mieii) se va sacrifica în unităţi de abatorizare autorizate sanitar veterinar pentru sacrificarea de ovine.

Abatorul autorizat sanitar veterinar pentru sacrificarea ovinelor, pe teritoriul judeţului Brăila, unde se pot sacrifica mieii la solicitarea fermierilor este :

SC DINAMEL TRADE SRL – Şos.Baldovineşti nr.16, Brăila.

În cazuri excepţionale, sacrificarea mieilor poate fi realizată şi în spaţii amenajate temporar, organizate în condiţiile legii, în care se asigură supravegherea sanitară veterinară şi în care sunt respectate condiţiile stabilite în Reg.CE nr.852/2004 şi Reg.CE nr.853/2004, bunăstarea animalelor şi gestionarea MRS (Materialului cu risc specific) şi SNCU (Subproduse nedestinate consumului uman).

Funcţionarea acestor spaţii amenajate temporar pentru sacrificarea mieilor este permisă numai în perioada 04 aprilie – 22 aprilie 2022 (premergătoare Paştelui catolic, respectiv Paştelui ortodox) între orele 07:00 – 17:00, în funcție de prevederile A.N.S.V.S.A.

Mieii proveniţi din abatoarele autorizate pentru sacrificarea ovinelor vor avea aplicată o marcă de sănătate de formă ovală şi vor fi însoţiţi de Certificat de sănătate publică veterinară pentru carne proaspătă, conform prevederilor Ordinului ANSVSA nr.10/2008 cu modificările şi completările ulterioare), şi se pot distribui pe teritoriul naţional şi schimb intracomunitar.

Carnea de miel rezultată în urma sacrificărilor în spaţiile amenajate temporar, se obţine numai la cererea directă a consumatorilor şi numai după efectuarea examenului ante şi post mortem, neputând fi livrată către alte unităţi din domeniul alimentar înregistrate sau autorizate sanitar veterinar.

Carnea de miel rezultată în urma sacrificărilor în spaţiile amenajate temporar va avea aplicată o marcă de sanatate de formă rotundă cu diametrul de 3,5 cm, în interiorul

căreia este înscris indicativul judeţului urmat de codul numeric acordat de DSVSA Brăila pentru spaţiul amenajat temporar respectiv.

Mieii sacrificaţi în gospodăria proprie nu se marchează; aceştia şi produsele rezultate se utilizează pentru consumul familial.

 

               3.Comercializarea ouălor

Ouăle provenind din centrele de ambalare autorizate se vor transporta numai cu mijloace de transport autorizate. Ele vor trebui să fie marcate cu un număr distinct : cod identificare al exploataţiei.

Suplimentar, ouăle româneşti sunt marcate şi cu data durabilităţii minimale, care este de 28 zile de la ouat.

Ouăle valorificate de către producătorii particulari vor fi examinate ovoscopic de către personalul veterinar în pieţele agroalimentare.

Sunt interzise de la comercializare ouăle cu coaja crăpată sau lovită, precum şi ouăle de palmipede (raţe, gâşte).

 

                4.Comercializarea laptelui si produselor lactate

                 Laptele crud destinat vânzării directe către consumatorul final sau prelucrării în brânzeturi , trebuie să provină de la animale sănătoase, care nu suferă de boli ce pot fi transmise la om prin intermediul laptelui.

Laptele şi produsele lactate se pot comercializa de către crescătorii de animale în spaţii autorizate ( pieţe agroalimentare) în condiţiile în care producătorii deţin:

 • document de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor pentru vânzare directă sau vânzare cu amănuntul;
 • fişa de sănătate a animalelor;
 • carnet de sănătate al vanzatorului, cu viza medicului uman;
 • buletin de analiza din care sa rezulte conformitatea laptelui crud cu prevedrile Reg.CE nr.853/2004 sub raport NTG, NCS.

       Comercializarea brânzeturilor în pieţele agroalimentare şi târguri se va face numai în ambalaje de desfacere corespunzătoare, de unică folosinţă (pungi de plastic alimentare, hârtie cerată alimentară etc.) sau alte tipuri de recipiente curăţate şi igienizate corespunzător.

Trasabilitatea brânzeturilor obţinute de micii producători se asigură prin aplicarea unor metode de etichetare care să conţină informaţii referitoare la :

 • denumirea produsului
 • numele producătorului
 • locul producerii
 • data obţinerii.

Aceste informaţii pot fi furnizate prin aplicarea pe ambalajul de transport sau desfacere a unor etichete adezive, prin utilizarea de pungi imprimate, prin afişarea lor – în momentul expunerii la vânzare şi pe toată perioada comercializării – pe tăbliţe sau panouri aplicate deasupra sau în dreptul produsului.

 

5.Comercializarea peştelui şi produselor din pescuit

Peştele şi produsele din pescuit se comercializează în spaţii şi locuri înregistrate sanitar veterinar care îndeplinesc cerinţele legale stabilite pentru desfăşurarea acestei activităţi, însoţit de etichete şi alte documente, inclusiv dacă acestea provin din acvacultură (sistem de creştere controlată) sau sunt capturate (pescuite) din mediul sălbatic.

Peştele şi produsele din peşte comercializate nu trebuie să fie infestate cu paraziţi vizibili şi să fie corespunzătoare din punct de vedere al examenului organoleptic, peştele trebuie să fie aşezat pe pat de gheaţă pe toată perioada de expunere şi comercializare.

 

 • Acţiunile care se vor întreprinde de către DSVSA Brăila pentru produsele de origine nonanimală :

– Verificarea respectării cerinţelor de igienă şi de trasabilitate în unităţile de fabricare a produselor de panificaţie şi patiserie, precum şi în unităţile de comercializare a produselor alimentare de origine non-animală specifice acestei sărbători.

 

                   Comercializarea produselor alimentare în spaţii improvizate, nesupuse controlului sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, sau în sistem stradal, fără asigurarea temperaturii şi a condiţiilor de igienă corespunzătoare este strict interzisă.

 

 

Director  Executiv,

Dr. Marian ARSENE

Doctor în Medicină Veterinară