Legea laptelui și a produselor lactate nr.307/2022 – acțiune mixtă DSVSA BRĂILA-ANPC-ANAF pentru informarea operatorilor economici

Informarea și consilierea în principal, a magazinelor alimentare, supermarket-urilor, hipermarket-urilor șia altor unități alimentare în care se comercializează lapte și produse lactate in conformitate cu Legea laptelui și a produselor lactate nr. 307/2022.

ASPECTE GENERALE LEGISLATIVE

Legea laptelui  reglementează sectorul laptelui și al produselor lactate, al produselor care conțin ca ingrediente lapte sau produse lactate, al produselor pe bază de lapte cu adaos de alte grăsimi și/sau proteine, altele decât cele lactate, cu privire la denumirea produselor, prezentarea, etichetarea și comercializarea acestora, urmărind în principal sănătatea populației, satisfacerea necesităților de consum ale tuturor categoriilor de consumatori, respectarea condițiilor de igienă și informarea corectă a consumatorilor.

Prezenta lege se aplică și operatorilor economici înregistrați la Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor și care comercializează produse lactate prin rețelele comerciale.

Operatorii economici din sectorul laptelui și al produselor lactate au obligația respectării principiilor generale ale informațiilor referitoare la produsele alimentare, cerințele generale privind informațiile referitoare la produsele alimentare și responsabilitățile operatorilor din sectorul alimentar, precum și prezentarea informațiilor obligatorii referitoare la produsele alimentare prevăzute în Regulamentul nr. 1.169/2011 și în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/775.

Este interzisă inscripționarea pe eticheta laptelui și a produselor lactate a sintagmei „Produs românesc“ dacă nu sunt respectate prevederile art. 2 din Legea nr. 168/2017 privind instituirea zilei de 10 octombrie – Ziua națională a produselor agroalimentare românești.

Produsele pe bază de lapte cu adaos de alte grăsimi și/sau proteine, altele decât cele lactate, se comercializează într-un spațiu de prezentare și vânzare bine delimitat, pe rafturi separate față de laptele și produsele lactate autentice, cu informarea explicită către cumpărător a conținutului acestor produse.

Aceste prevederi se aplică și în cazul meniurilor și rețetelor mâncărurilor, produselor de patiserie, de pizzerie, de fast-food și de cofetărie și al produselor culinare din alimentația publică la prepararea cărora s-au utilizat produse pe bază de lapte cu adaos de grăsimi și/sau proteine, altele decât cele lactate.

Meniurile unităților de alimentație publică vor menționa toate produsele lactate fabricate cu grăsimi și/sau proteine, altele decât cele lactate, folosite ca atare sau în combinații sau ca ingrediente în produsele de bază folosite în rețete.

Orice neconformitate depistată de autoritățile competente de control este notificată direct operatorului economic sub a cărui denumire se comercializează produsul alimentar; dacă operatorul nu are sediul în România, notificarea se face importatorului sau distribuitorului produselor alimentare provenite din Uniunea Europeană.

În cazul modificării informațiilor de pe etichetă de către comerciant, acesta va fi sancționat în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

Se interzice folosirea denumirilor reglementate la punctele 1-4 din partea III „Lapte și produse lactate“ a anexei VII la Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 pe eticheta produselor finite, inclusiv mâncăruri, produse de patiserie și de pizzerie, de fast-food, de cofetărie, produse culinare din alimentația publică, care au în compoziția lor ingrediente ce nu se încadrează în definițiile laptelui și ale produselor lactate. În cazul în care produsul finit conține amestecuri de lapte și produse lactate cu produse pe bază de lapte cu adaos de grăsimi și/sau proteine, altele decât cele lactate, se va menționa pe etichetă procentul acestora.

În toate situațiile, denumirea sub care este vândut alimentul trebuie să corespundă naturii, genului, speciei, sortimentului sau proprietăților alimentului ori materiilor prime utilizate în fabricație.

 

 ACTIVITATEA DSVSA BRAILA

Medicii veterinari oficiali din cadrul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) BRAILA derulează o acțiune de informare și consiliere a operatorilor economici cu privire la responsabilitățile ce le revin ca urmare a intrării în vigoare a Legii laptelui și produselor lactate nr. 307/2022.

Informarea și consilierea vizează, în principal, magazinele alimentare, supermarket-urile, hipermarket-urile și alte unități alimentare în care se comercializează lapte și produse lactate.

Acțiunea tematică se desfășoară, la nivel național, în colaborare cu inspectori din cadrul ANPC și ANAF.

Agențiilor economici li se aduce la cunoștință faptul că, produsele pe bază de lapte cu adaos de grăsimi și/sau proteine, altele decât cele lactate, produsele alimentare/specialitățile din grăsimi hidrogenate/vegetale pot fi comercializate într-un spaţiu de prezentare și vânzare bine delimitat, pe rafturi separate faţă de laptele şi produsele lactate autentice, cu informarea explicită către cumpărător a conţinutului acestor produse.

De asemenea, se verifică modul de etichetare și prezentare a produselor alimentare în locul în care sunt expuse, precum și alte informații oferite în legătură cu acestea, prin orice mijloc de informare în masă, care nu trebuie să inducă în eroare consumatorii.

Acțiunea tematică a început din 13 februarie 2023 și este în desfășurare.

Comunicat de Presă