Rezultat selectie dosare la concursul pentru ocuparea pe perioada determinata a unor posturi vacante – 27.11.2019 proba scrisa

DIRECTIA SANITARA VETERINARA

SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

                        BRAILA    

Nr  . 36523    din 20 noiembrie 2019

 

REZULTATUL

verificarii indeplinirii conditiilor de participare –respectiv selectia dosarelor-la concursul  organizat in data de

27 noiembrie   2019 pentru ocuparea ocuparea pe durata determinata (pana la 31.12.2019) a  urmatoarelor posturi vacante in baza Ordinului 64/2007 cu modificarile si completarile ulterioare

 

                  -pentru ocuparea  posturilor vacante de MEDIC VETERINAR GRADUL I , -2 (doua)  posturi s-a obtinut urmatorul rezultat:

 

Nr.

crt.

CANDIDAT Rezultatul selectiei dosarelor
1. 35759/06.11.2019

 

 

ADMIS

 

2. 36109/14.11.2019

 

ADMIS
3. 36356/18.11.2019

 

ADMIS cu mentiunea respectarii prev.art.6 litera (e) din HG 286/2011,actualizata ca pana cel mai tarziu la data de 27.11.2019,candidatul  are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar

 

4. 36456/19.11.2019 ADMIS

 

      

  – pentru ocuparea  posturilor vacante in numar de 1(UN) POST MEDIC VETERINAR GRADUL III –s-a obtinut urmatorul rezultat:

 

Nr.

crt.

CANDIDAT Rezultatul selectiei dosarelor
1. 35852/08.11.2019 ADMIS

 

 

 

  – pentru ocuparea  posturilor vacante in numar de 1(un) post SUBINGINER,GRADUL I- s-a obtinut urmatorul rezultat:

 

Nr.

crt.

CANDIDAT Rezultatul selectiei dosarelor
1. 36064/13.11.2019

 

ADMIS
2. 36429/19.11.2019 ADMIS

 

 

 

pentru ocuparea  posturilor vacante in numar de 1(UN) POST ASISTENT VETERINAR -TREAPTA I- s-a obtinut urmatorul rezultat:

 

Nr.

crt.

CANDIDAT Rezultatul selectiei dosarelor
1. 35866/08.11.2019 ADMIS

 

2. 36489/19.11.2019

 

 

ADMIS cu mentiunea respectarii prev.art.6 litera (e) din HG 286/2011,actualizata ca pana cel mai tarziu la data de 27.11.2019 ,candidatul are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar

 

 

     Afisat în data de 20 noiembrie 2019, ora  12,00

 

 

                                                                  Secretar comisie concurs-Ec.Mures Violeta