Rezultatul final la examenul de promovare in grad profesional al functionarilor publici – 27.09.2019 proba scrisa

  DIRECTIA SANITARA VETERINARA

SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

                        BRAILA    

Nr  .   33813/  30  septembrie 2019

 

 

 

REZULTATUL

 

 

Final  la examenul de promovare in grad profesional superior celui   detinut anterior

 

 

Nr.

crt.

CANDIDAT Punctaj final Rezultatul final
 

1.

 

32674/23.09.2019

 

188,33  puncte

 

ADMIS

 

 

 

 

  

 Secretar comisie concurs,

Ec. Mures Violeta