Rezultatul probei scrise la concursul pentru ocuparea pe durata determinata a unui post vacant – 14.01.2020 proba scrisa

DIRECTIA SANITARA VETERINARA

SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

                        BRAILA    

Nr  .586/14.01.2020, Ora-12,00

 

 

 

REZULTATUL

Probei scrise la  concursul  organizat in data de 14 ianuarie 2020 pentru ocuparea pe durata determinata (pana la 31.12.2020) a  postului vacant de inginer,gradul I in baza Ordinului  nr.113/2008,cu modificarile si completarile ulterioare

 

  

 

Nr.

crt.

CANDIDAT Punctaj proba scrisa Rezultatul probei scrise
1. 38327/24.12.2019 79 puncte ADMIS

 

 

      

 

 Afisat astazi  14 ianuarie 2020, ora 12,00

  

 Contestatiile se pot depune corespunzator prevederilor art.31 din Hotararea de Guvern nr.286/2011 ,actualizata cel tarziu pana la data de 15 ianuarie 2020,ora 12,00.

  Interviul se va sustine in data de 16 ianuarie 2020 ,ora 12,00 

 Secretar comisie concurs

Ec. Mures Violeta