Comunicat de presă, – Măsurile obligatorii  pe care trebuie să le aplice crescătorii de animale în perioadele caniculare 

Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Braila

Comunicat de presă

 

Măsurile obligatorii  pe care trebuie să le aplice crescătorii de animale în perioadele caniculare 

Proprietarii şi deţinătorii de animale au obligaţia de a respecta măsurile pentru a asigura protecţia şi bunăstarea animalelor şi de a evita apariţia stresului termic asociat perioadei de vară, adesea cu temperaturi caniculare

 Prevederi aplicabile fermierilor:

Fermierii şi ceilalţi proprietari de animale trebuie să aibă în vedere următoarele aspecte:

– asigurarea unui adăpost corespunzător pentru animale, care să poată oferi protecţie faţă de acţiunea directă a razelor ultraviolete nocive;

– asigurarea unor cantităţi suficiente de apă şi furaje corespunzătoare cantitativ (în funcţie de specie, talie şi stare fiziologică)  şi calitativ (prospeţime, raport energetic, etc.);

– existenţa stocurilor de apă şi furaje;

– verificarea bunei funcţionări a echipamentelor de adăpare, de furajare şi a sistemelor de ventilaţie;

– verificarea disponibilităţii echipamentelor de rezervă, în principal a sistemelelor de ventilaţie şi generatoarelor de energie electrică;

– în caz de caniculă, animalele folosite pentru tracţiune sau alte activităţi de povară nu vor fi exploatate în intervalul de timp 12.00 – 18.00, dacă temperatura exterioară, la umbră, depăşeşte 25ºC;

– la orice modificare suspectă a stării de sănătate a animalelor precum şi la aparitia unor modificări comportamentale, deţinătorul are obligaţia ca pe lângă măsurile enumerate mai sus, să anunţe urgent medicul veterinar responsabil de supravegherea statusului de sănătate al animalelor din localitatea respectivă;

       În perioadele caniculare, fermierii se vor asigura că efectivele de animale sunt protejate împotriva razelor ultraviolete severe şi că hrana şi apa sunt disponibile. Este important să se asigure, în cazul în care animalele sunt ţinute în afară, că există umbrare, precum şi jgheaburi de apă potabilă, iar dacă sursele de apă sunt greu accesibile sau blocate, trebuie administrată apa manual în mod regulat, pentru a reduce riscul de deshidratare.

Prevederi aplicabile administraţiilor locale:

– administraţiile locale, pe teritoriul cărora există animale în transhumanţă, trebuie să cunoască situaţia reală şi să informeze deţinătorii de animale despre fenomenele prognozate;

– consiliile locale şi fermierii trebuie să se asigure că există posibilităţi de colectare şi neutralizare a deşeurilor animaliere;

– asigurarea unor locuri prestabilite pentru retragerea animalelor în cazuri excepţionale

Prevederi aplicabile deţinătorilor de animale de companie:

În cazul în care animalele de companie (cum ar fi câinii, pisicile, iepurii, etc.) sunt ţinute afară, este important să se asigure o sursă de apă potabilă, precum şi adăpost corespunzător împotriva razelor solare.

Atenţie deosebită trebuie acordată transportului animalelor de companie, astfel încât acestea să nu fie ţinute excesiv în vehicul expuse în mod direct şi pe o perioadă îndelungată la radiaţiile ultraviolete şi la temperaturi ridicate.

Prevederi aplicabile deţinătorilor de cai:

Ca şi în cazul animalelor de crescătorie, caii şi poneii, ţinuţi afară în timpul zilei  trebuie să aibă:

– acces la adăpost umbrit,

– acces nelimitat la sursele de apă şi hrană.

Aprovizionarea cu apă pentru toţi caii şi poneii trebuie verificată în mod regulat şi trebuie să existe şi surse alternative de alimentare cu apă.

Prevederi aplicabile transportatorilor de animale vii:

– Transportatorii sunt obligaţi prin lege să nu transporte animalele într-un mod care le-ar putea provoca răni sau suferinţe inutile;

– Înainte de a pleca la drum se face verificarea condiţiilor de microclimat oferite de mijlocul de transport, dacă sunt adecvate şi asigurate pe întreaga durată a transportului;

– Transportatorii trebuie să verifice traseul şi alte aspecte legate de călătorie înainte ca animalele să fie încărcate în mijlocul de transport, astfel încât, după încărcarea acestora, plecarea să se facă în cel mai scurt timp, pentru a micşora durata călătoriei;

– La temperaturi crescute, densitatea de încărcare a animalelor în mijlocul de transport va fi redusă cu cel puţin 25% din capacitatea maximă de încărcare autorizată  în funcţie de specie, talie, varstă şi stare fiziologică;

– În cazul în care călătoria nu începe în cel mai scurt timp de la îmbarcare, şoferii trebuie să aibă planuri de urgenţă pentru a îngriji animalele, în funcţie de necesităţi;

– Pentru călătorii de peste 8 ore, sistemele de ventilaţie din vehicul trebuie să fie capabile să menţină temperatura de confort termic în compartimentul animalelor;

Pentru limitarea stresului prin încălzire, şoferii mijloacelor de transport destinate transportului de animale vii trebuie să:

– Optimizeze ventilaţia,

– Menţină vehiculul în mişcare, iar în cazul în care staţionează, vehiculul trebuie să fie poziţionat astfel încât curenţii de aer să vină transversal pe vehicul pentru a asigura ventilaţia animalelor,

– Circule pe timpul nopții sau la primele ore ale dimineții,

– Reducă densitatea animalelor transportate.

Director Executiv,

Dr. Marian ARSENE

Doctor in Medicina Veterinara

                                                                                               Intocmit,

                                                                                                   Dr. Frigioiu Dragos

                                                                                                    Medic primar veterinar