Rezultat final la concursul pentru ocuparea pe perioada determinata a 10 posturi vacante – 29.07.2019 proba scrisa

DIRECTIA SANITARA VETERINARA 

SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR 

                        BRAILA     

Nr  . 30520   /30 iulie 2019

REZULTATUL 

final   la concursul  organizat in data de 29 iulie  2019 pentru ocuparea ocuparea pe durata determinata (pana la 31.12.2019) a  a  urmatoarelor posturi vacante in baza Ordonantei nr.42/2004 cu modificarile si completarile ulterioare  si Ordinul nr.64/2007 cu modificarle si completarile ulterioare:

1.Pentru ocuparea  posturilor vacante de referent,treapta IA – 4 POSTURI  :

Nr.

crt.

CANDIDAT Punctaj proba interviu Rezultatul probei interviu
3. 9686/15.07.2019 87,50 puncte ADMIS
4.           9687/15.07.2019 61,50 puncte ADMIS
5. 9857/17 .07 2019 60 puncte ADMIS

       

2.Pentru ocuparea  posturilor vacante de muncitor calificat,treapta II in baza Ordonantei 42/2004 cu modificarile si completarile ulterioare  – 5 POSTURI s-a obtinu urmatorul rezultat:

Nr.

crt.

CANDIDAT Punctaj proba interviu Rezultatul probei interviu
1. 9431/11.07.2019 92,50 puncte ADMIS
2. 9560/12.07.2019             80 puncte ADMIS
3. 9844/17.07.2019 75,50 puncte ADMIS
4. 9516/12.07.2019 75 puncte ADMIS
5. 9850/17.07.2019 65,50 puncte ADMIS

                                                                                  Secretar comisie concurs

                                      Ec. Mures Violeta