Rezultat interviu la concursul pentru ocuparea pe perioada determinata a 10 posturi vacante – 29.07.2019 proba scrisa

DIRECTIA SANITARA VETERINARA

SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

                        BRAILA    

Nr  .30504/30 iulie 2019

 

REZULTATUL

Probei interviu  la  concursul  organizat in data de 29 iulie  2019 pentru ocuparea ocuparea pe durata determinata (pana la 31.12.2019) a  a  urmatoarelor posturi vacante in baza Ordonantei nr.42/2004 cu modificarile si completarile ulterioare  si Ordinul nr.64/2007 cu modificarle si completarile ulterioare:

 

1.Pentru ocuparea  posturilor vacante de referent,treapta IA – 4 POSTURI  :

 

Nr.

crt.

CANDIDAT Punctaj proba interviu Rezultatul probei interviu
3. 9686/15.07.2019 85 puncte ADMIS
4.  9687/15.07.2019 70 puncte ADMIS
5. 9857/17 .07 2019 55 puncte ADMIS

 

 

 

2.Pentru ocuparea  posturilor vacante de muncitor calificat,treapta II in baza Ordonantei 42/2004 cu modificarile si completarile ulterioare  – 5 POSTURI  s-a obtinu urmatorul rezultat:

Nr.

crt.

CANDIDAT Punctaj proba interviu Rezultatul probei interviu
1. 9431/11.07.2019 85 puncte ADMIS
2. 9516/12.07.2019 70 puncte ADMIS
3. 9560/12.07.2019  80 puncte ADMIS
4. 9844/17.07.2019 51 puncte ADMIS
5. 9850/17.07.2019 51 puncte ADMIS

 

Afisat,astazi 30 iulie 2019,ora 14,30

 

Contestatiile se pot depune corespunzator prevederilor art.31 din Hotararea  de Guvern nr.286/2011 ,in teremn de 24 ore de la afisare.

 

 

 Secretar comisie concurs

Ec. Mures Violeta